ارتز اندام فوقانی

خانه » ارتز » ارتز اندام فوقانی

ارتز اندام فوقانی درمانی برای ناهنجاری‌های اندام‌های فوقانی

ارتزهای اندام فوقانی به ارتزها، بریس‌ها و نگهدارنده‌هایی گفته می‌شود که برای شانه، بازو، آرنج، مچ دست و دست طراحی شده‌اند و برای تامین نیازهای مختلف از تثبیت تا بی‌حرکت نگه داشتن به کار برده می‌شوند. ارتزهای اندام فوقانی به سه دسته اصلی ارتزهای نرم بالاتنه، ارتزهای وضعیتی بالاتنه و ارتزهای شکستگی بالاتنه تقسیم می‌شوند. این نوع از ارتزها جهت متحرک یا بی‌حرکت نگهداشتن بسیاری از حرکات مفصلی، بخش‌های انگشتی کوتاه، لایه‌گذاری بافت‌های نرم کوچک برای نوارها و قسمت‌های دیگر به کار گرفته میشوند.