ارتز ستون فقرات

خانه » ارتز » ارتز ستون فقرات

ارتز ستون فقرات روشی مناسب برای بهبود شکستگی و انحراف کمر

ارتز و یا بریس‌های ارتوپدی ستون فقرات، شامل ارتزهای آماده یا ارتزهای ثابت و پیچیده ساخت سفارشی هستند. همانند سایر ارتزها، ارتز ستون فقرات را می‌توان برای درمان بیماری‌های مربوط به گردن، ستون فقرات و کمر استفاده نمود. هم‌راستایی نادرست ستون می‌تواند نخاع و ریشه‌های عصبی موجود را آسیب‌پذیر نموده و باعث درد، ضعف و یا حتی فلج شدن شود. یک بریس نخاعی ارتوپدی می‌تواند ستون فقرات را در محور خود قرار داده و از آن پشتیبانی نماید و در نهایت به روند بهبودی کمک شایان توجهی نماید.