کفی طبی و کفش طبی

خانه » ارتز » کفی طبی و کفش طبی

کفش طبی ارتوپدی و انواع آن

پاها مهم ترین قسمت‌های اعضای بدن و تکیه گاه بدن هستند. به عبارت دیگر تمام نیروی وزن بدن به وسیله پاها به زمین منتقل میشوند. بنابراین مراقبت از پاها اهمیت زیادی دارد پس بهتر است برای حفاظت از پا ها مناسب ترین راه یعنی استفاده از کفی‌ها و کفش های طبی را انتخاب نماییم. برخی از افراد به علت مشکلات زیادی که در پای خود دارند به دنبال یک کفش طبی مناسب می گردند. بعضی از افراد نیز به دلیل جلوگیری از مشکلات پا در آینده به دنبال کفش های طبی هستند. انتخاب کفش طبی مناسب می تواند سلامت پاهایتان را تضمین کند و سبب بهبود برخی از بیماری های پا گردد.