پروتز اندام تحتانی

خانه » پروتز » پروتز اندام تحتانی

پروتز اندام تحتانی چیست؟

پروتزهای اندام تحتانی به پروتزهایی اطلاق میشود که در ناحیه پایینی بدن بیمار استفاده میگردند. این پروتزها برای بیمارانی با قطع عضو یک‌طرفه یا دوطرفه از ناحیه پا، مچ پا، زیر زانو، روی زانو، ران و لگن یا کمر تجویز میگردند. همچنین در گروه‌های زیبایی در بیمارانی با قطع عضو انگشتان، بخش میانی و خلفی تا مچ پا، پروتزهای زیر زانو و پروتزهای برای قطع عضو زانو و بالاتر با استفاده از مفاصل مکانیکی یا هیدرولیکی و میکروپروسسور تجویز می‌گردد.

به طور کلی پروتزهایی اندام تحتانی فارق از نوع و قابلیت‌های آنها عمدتا برای توان بخشی به بیمارانی که در ناحیه پایینی بدن خود دچار ناهنجاری هستند استفاده میگردند.