پروتز اندام فوقانی

خانه » پروتز » پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی چیست؟

قطع عضو اندام‌های فوقانی بر اساس محلی که این عارضه رخ می‌‌دهد تعریف می‌‌شود. گاهی اوقات برخی از بیماران به صورت مادرزادی فاقد یک عضو هستند که در این شرایط می‌‌توان بر اساس موضعی که دچار نقص عضو شده است و صرف نظر از مادرزادی یا اکتسابی بودن آن تجهیزات پروتزهای مصنوعی را در اختیار آنها قرار داد. چهار نوع پروتز برای اندام‌های فوقانی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشند:

  • پروتز معمولی
  • پروتز زیبایی یا پروتز منفعل
  • پروتز مخصوص فعالیت‌های جسمانی
  • پروتز مایو الکتریک که با امواج الکتریکی حاصل از انقباض عضلات کار می‌کند